Kirjanpidon sanasto

API

Mitä API tarkoittaa?

API (Application programming interface) eli ohjelmointirajapinta. API-rajapinta on ohjelmistojen välille rakennettu yhteinen rajapinta, jonka kautta tieto siirtyy järjestelmästä toiseen. API-rajapintaa kannattaa hyödyntää tiedostosiirron sijaan, jos päivitettävää dataa on paljon tai se päivittyy usein.

Esimerkiksi sekä myyntilaskujen että ostolaskujen siirto API-rajapinnan avulla kirjanpitojärjestelmään on tyypillistä.