Palkkahallinnon sanasto

Arkistointi (palkkamateriaali)

Mitä arkistointi (palkkamateriaali) tarkoittaa?

Arkistoitava palkanlaskennan tositeaineisto sekä liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto on säilytettävä 6 vuotta tilikauden päättymisestä (mm. työsopimukset, palkanmuutosilmoitukset, tunti-ilmoitukset yms.).

Palkanlaskennan kirjanpidon päiväkirjaa vastaavat tositteet tulee säilyttää 10 vuotta tilikauden päättymisestä (mm. palkkakortit kalenterivuosittain, palkanlaskennan tiliöintiyhteenveto kirjanpitoon, palkka-/ tapahtumalista).