RPA & Intelligent Automation -sanasto

Automation design

Mitä Automation design tarkoittaa?

(Automaation suunnittelu) Organisaation hallinnointisuunnitelma, joka mahdollistaa robotin käyttöönoton. IT arvioi automaatiopotentiaalia, suunnittelee, ohjelmoi, testaa ja ylläpitää tuotannossa olevia robotteja, jotta niitä voidaan jatkuvasti parantaa ja käyttöä laajentaa.