Kirjanpidon sanasto

BIC-koodi

Mitä BIC-koodi tarkoittaa?

Yrityksen tunnistekoodien (Business Identifier Codes) vakiomuoto. Sitä käytetään pankkien ja rahoituslaitosten yksilöimiseen ja tunnistamiseen maailmanlaajuisesti. SWIFT ylläpitää osoitteistoa. Osoiteluettelossa jokaiselle pankille on määritetty oma uniikki tunnisteensa, joka sisältää 8 tai 11 merkkiä, esim. NDEAFIHH. Neljä enimmäistä merkkiä on pankin tunnus (NDEA = Nordea), seuraavat kaksi ovat maatunnus (FI) ja sitä seurravat kaksi kertovat sijainnin (esim. HH = Helsinki). 8-merkkinen tunniste viittaa pääkonttoriin ja 11-merkkisessä viimeiset 3 merkkiä kertovat konttorin.