Kirjanpidon sanasto

Budjetti

Mitä budjetti tarkoittaa?

Budjetti on ennuste tulevista suunnitelluista taloustapahtumista. Sitä käytetään suunnittelun välineenä arvioitaessa yhtiön strategiaa ja taloudellisia tavoitteita tulevaisuudessa.

Miksi yritys tarvitsee budjetin?
– Ostojen suunnitteluun, resurssien kohdentamiseen sinne, missä niistä on eniten hyötyä
– Tavoitteiden ja prioriteettien viestintään, saada organisaatio puhaltamaan yhteen hiileen
– Motivoimaan työntekijöitä saavuttamaan tavoitteensa ja ottamaan vastuun
– Selventämään odotuksia tulevalle toimintakaudelle
– Todellisen taloudellisen ja strategisen tuloksen seurantaan vs. budjetoitu

Mitä budjetoidaan?
– Tulos, tulot ja menot
– Likviditeetti, sisääntulevat ja uloslähtevät maksut
– Tase, varat, oma pääoma ja velat
– Yksittäiset projektit
– Osastokohtaisesti varasto, tuotanto, markkinointi