Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Eläke (työeläke)

Mitä eläke (työeläke) tarkoittaa?

Työntekijän tekemästä työstä kertyy eläkettä. Työeläke turvaa työntekijän toimeentuloa, kun työansiot lakkaavat vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi.

Työnantaja hoitaa työntekijälle lakisääteisen työeläkevakuutuksen ja tilittää maksut työeläkelaitokselle.

Yrittäjä huolehtii itse eläketurvastaan. Maksut ja eläkkeen määrä riippuvat työtulosta.

Mikäli työeläke on jäänyt pieneksi tai työansioita ei ole ollut, Kela voi maksaa kansaneläkettä ja mahdollisesti myös takuueläkettä.

Kertyneen eläkkeen määrän voi tarkistaa työeläkeotteelta.

Close Menu