Palkkahallinnon sanasto

Ennakonpidätys

Mitä ennakonpidätys tarkoittaa?

Ennakonpidätyksellä tarkoitetaan arvioitua veroa, joka henkilön palkasta maksetaan palkanmaksun yhteydessä Verohallinnolle. Työnantaja perii ennakonpidätyksen työntekijän palkasta ja tilittää ennakon verottajalle.