Kirjanpidon sanasto

FAS

Mitä FAS tarkoittaa?

Finnish Accounting Standards = suomalainen tilinpäätösjärjestelmä. Suomen kirjanpitoperiaatteista on säädetty kirjanpitolaissa ja -asetuksessa.
Suomessa yhtiöt laativat tilinpäätöksensä pääosin FAS:n mukaisesti. FAS-kirjanpito on yhteneväinen verotuksen kanssa. Jos yritys on laatinut tilinpäätöksensä IFRS-standardin mukaisesti, yrityksen on kuitenkin kyettävä erittelemään FAS-oikaisut veroilmoitukseen selvityksineen.