Kirjanpidon sanasto

Goodwill

Mitä goodwill tarkoittaa?

Goodwill (liikearvo) luokitellaan, patenttien kanssa, aineettomaksi omaisuudeksi ja se kirjataan taseen vaihtuviin vastaaviin. Goodwilliä syntyy usein yrityskauppojen yhteydessä, jolloin yritysoston kauppahinta ja ostetun yrityksen nettovarallisuus erottavat.

Goodwill voi olla mainetta, brändiä tai asiakaskuntaa. Yksinkertaisimmillaan se selittyy sillä, että jos yrityksellä on hyvä maine, sen arvo on korkeampi kuin yrityksen todellinen pääoma.

Positiivinen ja negatiivinen goodwill

Positiivista liikearvoa syntyy osuuden hankinnan yhteydessä, kun kauppahinta on korkeampi kuin hankitun yksikön nettovarallisuuden arvo.
Negatiivinen liikearvo syntyy, jos osuuden hankinta-arvo on pienempi kuin hankitun yksikön nettovarallisuuden arvo.

Koska goodwill on erä, jolle on vaikea määrittää arvoa, yrityksen on vuosittain arvioitava, onko tarvetta tehdä arvonalentumiskirjausta.

FAS:n mukaan liikearvo tulee poistaa enintään 5 vuodessa. Jos vaikutusaika on tätä pidempi, poistoaika saa olla enintään 20 vuotta.
IFRS:n mukaan vuosittaisia poistoja ei tehdä, vaan arvoa testataan vuosittain.