Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

HR (Human Resources)

Mitä HR (Human Resources) tarkoittaa?

HR eli Henkilöstöhallinto huolehtii organisaatioiden inhimillisistä voimavaroista ts. ihmisistä. Henkilöstöhallinto tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita suunnittelemalla ja kehittämällä henkilöstöön liittyviä toimintoja. HR:n tavoitteena on saada oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin ja tekemään työtä tuloksellisesti.

HR tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja toimii esihenkilöiden tukena työntekijän koko työsuhteen ajan. HR osallistuu rekrytointiin, muutoksen johtamiseen, sitouttamiseen ja palkitsemiseen, henkilöstön ja osaamisen suunnitteluun, johtamisen sekä työhyvinvoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen. HR:n vastuulla voi olla myös yrityksen palkkahallinto.

HR voi myös toimia haastetilanteissa sovittelijana, olla mukana muutosneuvotteluissa tai irtisanomistilanteissa.

Close Menu