Skip to main content

Kirjanpidon sanasto

Jaksotus

Mitä jaksotus tarkoittaa?

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa tulot ja menot kirjataan sille kaudelle, kun tavara tai palvelu ostetaan tai myydään. Jaksottamisen avulla tuloslaskelman tapahtumat saadaan oikeille kausille, mikä antaa täsmällisemmän tuloksen tietylle kirjanpidon kaudelle. Esim. jaksotetaan laskuttamattomat myynnit tai saapumattomat ostolaskut, jotka kuuluvat ko. kuukaudelle, mutta joista ei ole vielä laskua.

Close Menu