Kirjanpidon sanasto

Kauden katko

Mitä kauden katko tarkoittaa?

Kunkin kuukauden lopussa kirjanpito suljetaan, eli tehdään kuukausikatko. Käytännössä tämä tapahtuu seuraavan kuukauden puolella. Kauden katkon jälkeen tulevat tapahtumat kirjataan seuraaville kuukausille, eikä lukitulle kaudelle viedä tapahtumia, jotta raportointi ei muutu.