Kirjanpidon sanasto

Laskennalliset verot

Mitä laskennalliset verot tarkoittaa?

Laskennallisia veroja syntyy toisaalta kirjanpidon ja verotuksen jaksotuseroista (kuten vahvistetut tappiot) sekä toisaalta kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä eroista (kuten pysyvien vastaavien arvonkorotukset).