Kirjanpidon sanasto

Likvitideetti

Mitä likvitideetti tarkoittaa?

Likvitideetti eli maksuvalmius kuvaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Likvitideetti kuvaa helposti rahaksi muutettavissa olevia omaisuuseriä.