Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Liukuva työaika

Mitä liukuva työaika tarkoittaa?

Työaikaa järjestettäessä voidaan sopia liukuvasta työajasta tai työajan tasoittumisesta tietyllä aikajaksolla. Järjestelyssä on noudatettava työaikalakia ja alalla sovellettavaa työehtosopimusta. Liukuvan työajan käytöstä on hyvä sopia kirjallisesti.

Säännöllisen työajan pituuden lisäksi on sovittava yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittumisesta, lepoaikojen sijoittamisesta sekä säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä, ns. liukumasaldon määrästä.

Close Menu