Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Lomakorvaus

Mitä lomakorvaus tarkoittaa?

Lomakorvauksella tarkoitetaan lomapalkan sijasta maksettavaa korvausta, joka maksetaan niiden ansaittujen vuosilomapäivien osalta, joita ei voida pitää lomana, eli se on “”korvaus pitämättömistä lomista””. Lomakorvaus lasketaan kuten vuosilomapalkka. Laskentatapa löytyy työehtosopimuksesta.

Lisäksi lomakorvauksella tarkoitetaan korvausta, joka maksetaan vuosiloman sijasta niille työntekijäille, joiden työsuhde on niin lyhyt, etteivät he ansaitse vuosilomaa.

Työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvausta siltä ajalta, jolta työntekijä ei siihen mennessä ole saanut lomaa tai lomakorvausta.

Close Menu