Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Lomapalkkavelka

Mitä lomapalkkavelka tarkoittaa?

Vuosilomalain mukaisesti työntekijöille kertyy vuosilomaa. Pitämättömät lomat ovat velkaa työntekijöille ja ne tulee näkyä kirjanpidossa.

Lomapalkat voidaan jaksottaa joko kertymisperiaatteella tai ansaintaperiaatteella. Kertymisperiaatteen mukaan lomapalkat jaksotetaan niille kuukausille, joilta lomapalkkaa on kertynyt. Lomapalkkajaksotus suoritetaan myös lomakuukausille, joilta kertyy uutta lomapalkkaa.

Ansaintaperiaatteen mukaan lomapalkat jaksotetaan työajan palkkojen perusteella, loma-ajalta ei jaksoteta kertynyttä uutta lomapalkkaa. Kummassakin jaksotustavassa lopputulos tilikauden aikana on sama.

Close Menu