Kirjanpidon sanasto

Nearshoring

Mitä nearshoring tarkoittaa?

Nearshoring-termiä käytetään palveluiden ulkoistamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että yritys hyödyntää yhdessä tai useammassa prosessissaan ulkoistuskumppania, joka ei ole samassa maassa kuin yritys itse.
Esimerkiksi suomalainen yritys ulkoistaa palkkaosastonsa Suomen lähellä, esimerkiksi Euroopassa, sijaitsevalle kumppanille.
Miksi yritykset valitsevat nearshoringin?
Yleisin syy, miksi yritykset valitsevat nearshoring-ratkaisun on se, että yritys haluaa pienentää kustannuksiaan, mutta haluaa silti olla lähellä ulkoistuskumppania. Nykyään tarjolla on ulkoistuskumppaneita, jotka tarjoavat palvelua yrityksen kielellä Euroopan sisällä, esim. suomeksi suomalaiselle yritykselle.