Palkkahallinnon sanasto

Opintovapaa

Mitä opintovapaa tarkoittaa?

Työntekijällä on oikeus palkattomaan opintovapaaseen, mikäli työntekijän päätoiminen työ- tai virkasuhde saman työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään vuoden.

Opintovapaan ajalta ei siis makseta palkkaa, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Opintovapaata voi saada kaikenlaiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista tai koulutus oikeuttaa opintovapaalain mukaan opintovapaaseen.

Opintovapaa pienentää eläkkeen määrää, koska vapaan ajalta ei makseta palkkaa. Opintovapaalta kuitenkin kertyy vuosilomaa enintään 30 opintovapaapäivältä.”