Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Paikallinen sopiminen

Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa?

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja ja työntekijä voivat tehdä molempia osapuolia sitovan sopimuksen joistakin työsuhteen ehdoista. Paikallista sopimista voidaan rajoittaa työehtosopimuksissa ja se määrittää, mistä paikallisesti voidaan sopia.

Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi palkankorotusten jakamisesta työpaikan sisäisesti tai pidemmistä lomista. Työehtosopimusta ja lakia paremmista ehdoista voi aina sopia.

Close Menu