Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Palkka

Mitä palkka tarkoittaa?

Palkka on työntekijälle maksettava korvaus tehdystä työstä, joka maksetaan yleensä rahana. Rahan lisäksi voidaan maksaa luontoisetua, kuten puhelin-, asunto- tai autoetua.
Suomessa ei ole minimipalkkalakia. Työnantaja ei voi kuitenkaan työsopimuksella alittaa häntä velvoittavan työehtosopimuksen vähimmäispalkkamääräyksiä. Mikäli työnantaja ei noudata mitään työehtosopimusta, palkasta sovitaan työsopimuksella ja arvioinnissa voidaan hyödyntää jonkin muun työehtosopimuksen palkkamääräyksiä, jos ne ovat lähellä työntekijän tekemään työtä.
Työnantajan on maksettava palkka sovittuna palkanmaksupäivänä ja työntekijän tulee saada palkkalaskelma.”

Close Menu