Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Palkkahallinto

Mitä palkkahallinto tarkoittaa?

Palkka- ja henkilöstöhallinto kuuluvat työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Palkkahallinnon tehtävänä on taata lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä palkkojen maksaminen työntekijöille oikean suuruisina oikeaan aikaan.

Palkkahallinnossa säädökset muuttuvat nopeasti. Palkkahallinnon prosesseihin on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti muun muassa GDPR-lainsäädäntö, tulorekisterin käyttöönotto ja suomi.fi -käyttöönotto.

Vaikka säädökset muuttuvat nopeaan tahtiin, on yrityksen palkkahallinnon kyettävä pysymään ajan tasalla muutoksista. Tämä on yksi syy, miksi monet yritykset ovat päätyneet valitsemaan palkkahallinnon hoitamiseen kumppanin.

Kun palkkahallinto on ulkoistettu kumppanille hoidettavaksi, yrityksen itsensä ei tarvitse olla säännösmuutoksissa niin syvällä.

Close Menu