Kirjanpidon sanasto

Rahanpesulain velvoitteet tilitoimistossa

Mitä rahanpesulain velvoitteet tilitoimistossa tarkoittaa?

Tiukentuneen rahanpesulain myötä tilitoimistolla on velvollisuus:
– tuntea asiakkaansa (Rahanpesulain 3.3§),
– tunnistaa asiakkaan tosialliset edunsaajat,
– laatia riskiarvio,
– tarvittaessa tehdä rahanpesuilmoitus viranomaisille