Palkkahallinnon sanasto

Raskausvapaa

Mitä raskausvapaa tarkoittaa?

Raskaana olevalla vanhemmalla on oikeus raskausvapaaseen. Raskausvapaan pituus on 40 arkipäivää (ma-la, pois lukien arkipyhät) ja se alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua syntymäaikaa ja pidetään yhtäjaksoisesti. Raskausvapaan ajalta maksetaan palkkaa, mikäli siitä on sovittu työehtosopimuksessa tai muuten. Jos työntekijä saa raskausvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa työnantajalle raskausrahan.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia raskausvapaan myöhentämisestä alkamaan viimeistään 14 päivää ennen laskettua synnytysaikaa.