Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Sairausloma

Mitä sairausloma tarkoittaa?

Sairausloma (myös sairasloma, sairauspoissaolo) on sairauden tai tapaturman vuoksi myönnetty loma tai lupa olla pois töistä. Työntekijän tulee viipymättä ilmoittaa sairastumisesta/ poissaolosta työnantajalle.

Työsuhteen pituus ja työkyvyttömyyden kesto vaikuttavat sairausajalta maksettavaan palkkaan. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Tämä voi olla esimerkiksi lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus.

Vakavan tai pitkäaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttavan sairastumisen toteaa lääkäri. Pitkän sairausloman varalle on olemassa erilaisia taloudellisia tukia.

Close Menu