Skip to main content

RPA & Intelligent Automation -sanasto

SWOT-analyysi

Mitä SWOT-analyysi tarkoittaa?

Lyhenne sanoista ”vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats)”. Tekniikka, jolla määritetään suotuisat ja epäedulliset tekijät suhteessa liiketoiminnan muutokseen tai nykytilaan.

Close Menu