Skip to main content

Taloushallinto

Keskity siihen, mitä teet parhaiten ja ulkoista loput. Pääset hyödyntämään toimialan parhaita käytäntöjä ja jatkuvaa kehitystä talouden eri prosesseissa

Taloushallintopalvelut

NORIAN tarjoaa palvelun skaalautuvuuteen ja taloushallinnon erityisosaamiseen perustuvia kustannussäästöjä

Lue lisää →

Ohjelmistorobotiikka

Hyödynnä NORIAN:in laajaa osaamista ja pitkää kokemusta ohjelmistorobotiikan saralla

Lue lisää →

Konsultointi

Norianin tarjoamat konsultointipalvelut pohjautuvat pitkän kokemuksen myötä luotuihin parhaisiin käytäntöihin

Lue lisää →

ERP ratkaisut

NORIAN tarjoaa tukea, osaamista ja kokemusta useista ERP-järjestelmistä

Lue lisää →

Outsourcing

Focus on what you do best and outsource the rest. You can become a part of NORIAN’s best practice and continuous improvements within different financial processes
BPO

NORIAN offers cost savings from economies of scale and specialization

Go to →

Intelligent Automation

NORIAN offers extensive competence and experience from automation smart solutions

Go to →

Consulting

NORIAN offers consultancy based on best practice from long experience

Go to →

ERP solutions

NORIAN offers support, expertise and experience within a several ERP systems

Go to →

NORIAN tarjoaa korkeaa laatua sekä parhaan hinnan

 • Korkea automaatioaste ja kokenut ohjelmistorobotiikan tiimi
 • Proaktiivinen kulttuuri, jonka keskiössä on jatkuva kehitys
 • Nearshore-palvelut paikallisella kielitaidolla
 • Paikallinen erityisosaaminen ja yhteyshenkilöt
 • Helppo ja joustava tapa tehdä yhteistyötä
 • Turvallinen järjestelmäalusta
Smart, Smooth & Safe

Valmiina tulevaan?

NORIAN hyödyntää nykyaikaisia järjestelmiä ja alustoja hyvän saatavuuden sekä korkean automaatioasteen varmistamiseksi asiakkailleen. Taloushallinnon murroksen mukanaan tuomat muutokset ja toimialan jatkuva kehitys haastaa mukauttamaan toimintaa. NORIAN on valmiina vastaanottamaan muutoksen - haluamme tarjota parhaan hinnan ja laadukkaan palvelun yhdistelmän myös tulevaisuudessa.

Palvelumalli

NORIAN tarjoaa skaalautuvan palvelumallin. Nimetty paikallinen palvelutiimi hoitaa asiakassuhdetta ja neuvontaa. Päivittäinen palvelu tapahtuu laskentatiimin toimesta nearshore-lokaatiossa. Pitkän kansainvälisen kokemuksen ansiosta tarjoamme myös kokeneita ERP-asiantuntijoita sekä robotiikan kehittäjiä nearshore-maista.

 • Lean ja yksinkertainen organisaatio
 • Tehokkaat tukitoiminnot ja palvelumalli
 • Joustava rerussointi
 • Osaamisen jatkuva kehittäminen

Jatkuva kehitys

NORIAN pyrkii jatkuvasti kehittämään asiakkaille tarjoamiaan palveluja ja ratkaisuja. Hyödynnämme Lean filosofiaan pohjautuvaa lähestymistapaa, mikä edesauttaa ja motivoi kaikkia työntekijöitä osallistumaan jokapäiväiseen innovointiin. Seuraamme ja palkitsemme kehityksestä ja olemme toteuttaneet vuosittain yli tuhat innovatiivista ideaa.

 • Älykäs automaatio (I.A.)
 • Prosessikehitys
 • Parhaat käytännöt
 • Ohjelmistorobotiikka
 • Dokumentaatio
 • Laatu
bild
NORIAN ACADEMY

NORIAN uskoo osaamiseen ja kulttuurin avulla luotavaan menestykseen

Norian Academyn tarkoituksena on varmistaa jäsennelty lähestymistapa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja nykyisten työntekijöiden taitojen kehittämiseen, jotta he olisivat valmiita vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Tavoitteena on rakentaa vahva kulttuuri, joka keskittyy taloushallinto-, järjestelmä- ja automaatio-osaamiseen, laatuun, tiimityöhön, innovaatioihin, proaktiivisuuteen ja ongelmanratkaisuun. Tämä lähestymistapa on keskeinen pyrkiessämme tukemaan asiakkaidemme menestystä ja kilpailukykyä.

NORIAN Academyssä työntekijöillä on valittavana tuhansia kursseja ja yrityksessämme on käytössä useita sertifiointi-ohjelmia.

OHJELMISTOROBOTIIKKA

NORIAN on erikoistunut älykkääseen automaatioon

NORIAN on kehittänyt satoja talouden robotteja ja toimii UiPathin kumppanina. Taloushallinnon erityisosaamisesta sekä eri ERP-järjestelmistä ja ohjelmistorobotiikan kehittämisestä kertynyt kokemuksemme on yhdistelmänä alallamme ainutlaatuinen. Hyödynnämme alan parhaita käytäntöjä mahdollistaaksemme tehokkaan prosessien vaatimuksiin soveltuvan sovellusarkkitehtuurin.

NORIANin menetelmä ohjelmistorobottien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi vähentää sekä kustannuksiasi että riskiäsi.

VARMA JA TURVALLINEN

NORIAN korostaa laatua ja turvallisuutta, jotta voit luottaa meihin.

NORIAN on luonut tietoturvakäytännön suojaamaan ja vähentämään asiakkaiden riskiä. Kaikki työntekijät on koulutettu toimimaan suuntaviivojemme mukaan kaikissa tilanteissa.

NORIANilla on käytössä laadunhallintajärjestelmä, joka varmistaa järjestelmien, prosessien ja tuotteiden laadun. Tämän laatujärjestelmän tavoitteena on pysyvä parannus yhtiön suorituskykyyn. NORIAN on myös kehittänyt yksityisyyttä suojaavan valmiusjärjestelmän ja noudattaa GDPR-tietosuoja-asetuksen periaatteita. NORIANilla on tietosuojaan erikoistunut ryhmä, joka varmistaa, että tietoturvatapauksen sattuessa ryhdymme tarvittaviin toimiin. NORIANin dokumentaatio perustuu ISO-standardeihin.

Palvelut

Liiketoimintaprosessien ulkoistus (BPO)

NORIAN tarjoaa skaalautuvuuteen ja erikoistumiseen perustuvia kustannusääästöjä

Ulkoistaminen tarjoaa yritykselle joustavuutta ja paremman hallinnan budjettiin sekä antaa organisaatiolle mahdollisuuden maksaa tarvitsemistaan palveluista ja toiminnoista vain silloin, kun niitä tarvitaan. Se vähentää myös tarvetta palkata ja kouluttaa erikoistunutta henkilöstöä, antaa käyttöön erityisasiantuntijuutta ja voi vähentää sitoutunutta pääomaa, toimintakuluja ja riskejä.

NORIAN tarjoaa ulkoituspalveluja kaikkiin taloushallinnon prosesseihin.

Vähentää kustannuksia
Skaalautuva
Turvallinen

Paikallinen osaaminen ja kielitaito, nimetty palvelupäällikkö, nearshore palvelukeskus ja älykäs automaatio ovat hyvän hinnan ja korkean laadun kulmakivet. Innovaatioiden ja osaamisen sekä yrityskulttuurin kehittämiseksi olemme perustaneet NORIAN Academyn. Alallamme on tapahtunut valtavaa kehitystä viime vuosien aikana ja tulevaisuudessa kehitys sen kuin kiihtyy.

ERP ratkaisut

Tavoitteenamme on hyödyntää ensin ERP-ratkaisun mahdollistamaa järjestelmäautomaatiota ennen järjestelmän ulkopuolisen älykkään automaation kehittämistä. Kokemuksemme useista erilaisista asiakkaista, eri maissa ja eri ERP-ratkaisuilla on arvokasta antaessamme asiakkaillemme vinkkejä kuinka kehittää automaation osuutta tulevaisuudessa.

Markkinatrendin perusteella asiakkaat ulkoistavat usein vain taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut ja pitävät ERP-järjestelmät itsellään. Tämä on yleisin tilanne myös meidän asiakkaidemme keskuudessa. Tarjoamme vaihtoehtona myös Microsoft Dynamics NAV -järjestelmämme tai täysin pilvipohjaisen X-Legder -ratkaisun hyödyntämistä.

Osaaminen
Älykkäät ratkaisut
Automaatio

Asiakkaan omistamat on premise tai pilvipohjaiset ERP ratkaisut


Useiden ERP-järjestelmätoimittajien kumppanina NORIAN on kehittänyt sisäistä asiantuntemusta ja tukitoimintoja tehokkaan palveluratkaisun ja asetusten luomiseksi useiden yhteistyökumppaneiden järjestelmiin. Esimerkkejä näistä järjestelmistä ovat Xledger, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Visma, Basware ja OpusCapita

Arvokas osaaminen ja älykkäät ratkaisut ulottuvat lisäksi SAP- ja IFS- järjestelmiin tarjotessamme useille asiakkaillemme palvelua heidän omissa ERP-ympäristöissään.


NORIANin omistamat on-premise ERP-ratkaisut


NORIAN on kehittänyt kaksi ERP-alustaa Microsoft Dynamics NAV ja Microsoft AX pohjalta. Ratkaisut ovat sekä tehokkaita että täyttävät monipuolisesti asiakkaidemme eri tarpeita. NORIAN vastaa järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi meillä on kokemusta ja osaamista asiakaskohtaisten integraatioiden ja -ratkaisujen toetutuksesta joko itse tai yhdessä kumpanimme kanssa.

Konsultointi

NORIAN pystyy tarjoamaan sinulle taloushallinnon syvällistä osaamista sekä kokemusta, jonka ylläpitäminen omassa organisaatiossa on pitkällä tähtäimellä haastavaa. Lisäksi voit hallita kustannuksiasi ostamalla konsultointia vain sen verran kuin tarvitset.

Asiakkaidemme kanssa työskentely pohjautuu käytännönläheiseen lähestymistapaan. NORIAN haluaa tarjota asiakkailleen lisäarvoa antamalla ja toteuttamalla konkreettisia talouden prosesseihin liittyviä kehitysehdotuksia. Kartoitamme myös mielellämme miten jo olemassaolevia ratkaisujamme voisi hyödyntää sinun organisaatiossasi.

Älykäs
Joustava
Turvallinen

Ohjelmistorobotiikka

Automaation kehitys on ottanut valtavia harppauksia viime vuosikymmenellä ja kehitys kiihtyy tulevaisuudessa. Voimme NORIANina tarjota sinulle yhden kokeneimmista ohjelmistorobotiikan tiimeistä Euroopassa. Kokemuksemme ja osaamisemme uusien taloushallinnon tehtävien automatisoinnista älykkäiden ratkaisujen avulla kasvaa päivä päivältä.

Taloushallinto-, prosessi- ja ERP-asiantuntijat sekä ohjelmistorobotiikan osasto ovat yhdistelmä, jonka avulla pyrimme olemaan suunnannäyttäjä merkittäville tulevaisuuden innovaatioille.

Älykäs
Joustava
Turvallinen

Työskentelemme kaikenkokoisten yritysten kanssa.

Close Menu