Kirjanpidon sanasto

Tilikartta

Mitä tilikartta tarkoittaa?

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta selkeä ja riittävästi eritelty luettelo kirjanpitotileistä, joka selittää tilien sisällön (tilikartta). Liiketapahtumat kirjataan asian mukaan kirjanpitotileille (kirjaus). Jokainen tili tulee pitää sisällöltään samana. Tilin sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen, tililuettelon muutoksen tai muun erityisen syyn vuoksi. (KPL 2 luku 2 §)