Kirjanpidon sanasto

Tilikausi

Mitä tilikausi tarkoittaa?

Tilikausi on normaalisti 12 kuukauden jakso, jonka aikaisesta kirjanpitomateriaalista tehdään tilinpäätös. Toimintaa aloitettaessa tai päätettäessä tilikauden pituus voi poiketa kirjanpitolain määrittämästä 12 kuukaudesta. Tilikausi on usein kalenterivuosi, mutta se voi olla muukin 12 kuukauden jakso. (KPL 1 luku 4§)