Kirjanpidon sanasto

Tilinpäätös

Mitä tilinpäätös tarkoittaa?

Tilinpäätös laaditaan tilikausittain – tase kertoo tilinpäätöspäivän taloudellisen aseman ja tuloslaskelmasta ilmenee yrityksen tuloksen muodostuminen tilikaudelta. Mikro- ja pienyritykset laativat tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen lisäksi niiden liitetiedot. Keskisuurten ja suurten yritysten tulee edellisten lisäksi laatia myös toimintakertomus ja konsernitilinpäätös. Lisäksi suuryritysten tulee laatia rahoituslaskelma osana tilinpäätöstä.