Kirjanpidon sanasto

Tosialliset edunsaajat

Mitä tosialliset edunsaajat tarkoittaa?

Tosialliset edunsaajat Osakeyhtiössä määritellään seuraavasti:
Henkilö,
– joka omistaa yli 25 % yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
– jolla on yli 25 % osuss yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
– joka käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esim. osakassopimus.