Palkkahallinnon sanasto

Työehtosopimus

Mitä työehtosopimus tarkoittaa?

Työehtosopimuksissa on määräyksiä työsuhteen vähimmäisehdoista.
Työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin. Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta.