Skip to main content

Palkkahallinnon sanasto

Työsopimus

Mitä työsopimus tarkoittaa?

Työsopimus on vapaamuotoinen asiakirja, joka kuvaa työnantajan ja työntekijän solmimaa sopimusta. Työsopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava molemmin puolin.

Sopimuksella sovittavia asioita rajoittavat muun muassa työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalain säännökset.

Työsopimuksella on mainittava työsuhteen kesto, ja määräaikaisessa työsuhteessa on myös mainittava määräaikaisuuden peruste.

Jos työsopimukseen on kirjattu ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimusta vastaavan määräyksen kanssa, se on mitätön ja silloin noudatetaan yleissitovaa työehtosopimusta.

Työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan tulee noudattaa työnantajaliittonsa tekemää työehtosopimusta.

Close Menu