Kirjanpidon sanasto

VAT-numero

Mitä VAT-numero tarkoittaa?

ALV-rekisteröintinumeron kansainvälinen nimi on VAT-numero (Value Added Tax).

Se on yksilöllinen sarjanumero, joka annetaan EU:ssa jokaiselle, joka on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi jäsenvaltion veronviranomaisen toimesta.

Suomalaiset alv-velvolliset elinkeinonharjoittajat muodostavat alv-numeronsa itse maatunnuksesta FI ja numerosarjasta, koka on Y-tunnus ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa väliviivaa. Jos Y-tunnus on 2837448-5, arvonlisäverotunniste on FI28374485.

Muissa EU-maissa alv-numeroiden muoto vaihtelee maittain. Se sisältää kuitenkin aina kaksikirjaimisen maakoodin. Loppuosa muodostuu 5-12 merkistä.