Kirjanpidon sanasto

Verkkolasku

Mitä verkkolasku tarkoittaa?

Sähköinen lasku, joka laaditaan, vastaanotetaan ja käsitellään digitaalisesti. Laskun tiedot välitetään konekielisessä muodossa tyypillisesti XML-sanomana. Lasku on digitaalinen koko sen elinkaaren ajan: toimittajan luodessa sen omassa laskutusjärjestelmässään, lähetyksen aikana, asiakkaan vastaanottaessa ja käsitellessä sen omassa laskujen käsittelyjärjestelmässään.