Skip to main content

Kirjanpidon sanasto

Veroilmoitus

Mitä veroilmoitus tarkoittaa?

Osakeyhtiön tulee antaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus (6B) ja tilinpäätöstiedot, jos yhteisöllä on ollut verovuonna veronalaista tuloa, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Ilmoitus täytyy antaa myös silloin, kun toimintaa ei ole ollut tai yhtiö on asetettu konkurssiin.
Veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Close Menu